گزارش تصویری حضور خدام حضرت علی بن موس الرضا (ع) در نمازخانه شهرداری یزد

گزارش تصویری حضور خدام حضرت علی بن موس الرضا (ع) در نمازخانه شهرداری یزد

.