نکوداشت خادمین نماز و رابطان نور شهرداری یزد در حضور خادمان حرم رضوی

نکوداشت خادمین نماز و رابطان نور شهرداری یزد در حضور خادمان حرم رضوی


نکوداشت خادمین نماز و رابطان نور شهرداری یزد در حضور خادمان حرم رضوی

 نکوداشت خادمین نماز و رابطان نور خانواده بزرگ شهرداری یزد توسط مدیریت ستاد اقامه نماز با حضور خادمین آستان قدس رضوی، شهردار  واعضای شورای اسلامی شهر یزد