نوحه سرایی خادمان حرم حضرت معصومه (س) در سالروز رحلت بانوی قم در نمازخانه شهرداری یزد

نوحه سرایی خادمان حرم حضرت معصومه (س) در سالروز رحلت بانوی قم در نمازخانه شهرداری یزد


نوحه سرایی خادمان حرم حضرت معصومه (س) در سالروز رحلت بانوی قم در نمازخانه شهرداری یزد

.